Telub 2013

Arbete med att renovera det gamla Telubhuset på Ljungadalsgatan i Växjö.