Nyheter

2018-08-31

Ottosson Bygg AB förvärvar Korpalycke Bygg AB

Ottosson Bygg AB har idag förvärvat samtliga aktier i det Tingsrydbaserade byggbolaget Korpalycke Bygg AB.
Korpalycke Bygg AB omsätter omkring 38 MSEK och är det största byggbolaget i Tingsryds kommun. Bolaget har idag 22 anställda vilka omfattas av överlåtelsen. Kim Ericsson, som drivit Korpalycke Bygg AB i egenskap av ägare och VD, kommer att vara Ottosson Bygg behjälplig under en övergångsperiod för att därefter gå vidare mot nya utmaningar. Korpalycke Bygg AB kommer fortsätta att verka under det egna varumärket.

”Vi känner oss både hedrade och glada för att Kim Ericsson har givit oss möjligheten till detta förvärv. Både ”Ottosson” och ”Korpalycke” har en lång historia som lokala byggare med tjänster av hög kvalité. Vi känner att förvärvet är bra för oss då företagskultur och värden i de båda bolagen stämmer väl överens. ”Ottosson” är sedan tidigare stora inom både den privata och den offentliga byggsektorn i Kronobergs län. Förvärvet av ”Korpalycke” förstärker och svetsar ihop våra verksamhetsorter i länet. Vi ser stora synergieffektvinster då Tingsryd ligger mitt i vårt upptagningsområde. ”Korpalycke” är ett gediget bolag med ett starkt varumärke och genom förvärvet förstärker vi vår position inom byggsektorn i Kronobergs län”, säger Carl Ottosson, VD för Ottosson Bygg AB.