Ottosson erbjuder kvalificerade arbeten inom:

  • Träarbete
  • Plattsättning
    (Behörighet för våtrum, Byggkeramikrådets Branschregler.)
  • Betongarbete
  • Murning