Byggservice

Vi är lätta att nå och har nära kontakt med våra kunder. Inte sällan handlar det om akuta åtgärder som måste fixas snabbt.

Byggservicen som vi på Ottosson Bygg erbjuder kännetecknas av hög tillgänglighet. Det är alltid lätt att få tag på oss, vi är snabbt på plats och har nära kontakt och samarbete med våra kunder.

För kunderna, oavsett om de är privatpersoner eller bolag, innebär det en trygghet att de anlitar ett välrenommerat professionellt företag när det gäller byggservice. Alla byggnader kräver underhåll och fördelarna med att år efter år kunna ringa samma byggfirma är många. 

Ofta handlar det om akuta åtgärder som måste utföras snabbt, exempelvis ett dörrbyte eller en vattenskada som beror på oförutsedda omständigheter. Men det kan lika gärna handla om ett takbyte eller en totalrenovering med större framförhållning. Oavsett uppdragets art och omfattning ser vi på Ottosson Bygg till helheten och vägleder dig till de bästa lösningarna. 

Rotarbeten utgör idag en stor del av vår omsättning på byggservice. Har ni frågor gällande möjligheterna till avdrag så känn er välkomna att kontakta något av våra lokalkontor. Det går också bra att läsa mer om förutsättningarna för skattereduktion lite längre ner på sidan. Självklart administrerar vi även skattereduktion för grön teknik. 

Bostadsrättsförening

Planering och genomförande av yttre underhåll är en av de viktigaste uppgifterna i en bostadsrättsförenings verksamhet. Om det löpande underhållet eftersätts finns risk för skador och återställandet kan därtill bli betydligt mer kostsamt.

På Ottosson Bygg har vi många Bostadsrättsföreningar som återkommande kunder och vi har nästan alltid ett stambyte, takbyte eller andra löpande servicearbeten i gång. Ibland tar vi hand om hela processen, från ritning och bygglov till färdigt arbete som totalentreprenörer och ibland genomför vi utförandeentreprenader. Inte sällan utför vi arbeten åt bostadsrättshavarna parallellt. Tack vare vår mångåriga erfarenhet har vi god förståelse för gränserna mellan yttre och inre underhåll samt beslutsgången i en förening.

Oavsett om din förening vill genomföra ett fönsterbyte, bygga balkonger, byta till säkerhetsdörrar, bygga carportar, sätta skjutpartier, måla om eller renovera fasaden har vi erfarenheten och kompetensen. Vi är aldrig längre än ett samtal bort så ta gärna kontakt för referenser och referensprojekt.

Ottosson Bygg

Begär en offert

Vi är alltid redo att räkna på nya jobb och ser fram emot kontakt. 

Rotarbete och grön teknik

En stor andel av våra privatkunder har rätt att nyttja rotavdraget och eller avdrag för grön teknik. Vi hjälper till med administrationen.

När du, som privatperson, anlitar Ottosson Bygg för reparationer, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad kan du ha rätt till rotavdrag på delar av arbetskostnaden. Du kan däremot inte få rotavdrag på exempelvis material och resor.

Rotavdraget är en skattereduktion, vilket innebär att avdraget är beroende av hur mycket skatt du betalat. Du kan maximalt begära rut- och rotavdrag med 75 000 kr per år. Av den summan får maximalt 50 000 kr avse rotarbeten. Även andra avdrag så som avdrag för grön teknik kan vara avgörande för hur mycket rotavdrag du kan göra.

Skattereduktion för grön teknik ges för installation av nätanslutet solcellssystem, installation av system för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon. Avdraget kan maximalt uppgå till 50 000 kr per person och är och är i likhet med rotavdraget beroende på hur mycket skatt du betalat och vilka andra avdrag du gjort. 

Vi hjälper dig att administrera avdraget genom att vi räknar ut, specificerar och drar av summan från arbetskostnaden på fakturan. När du betalt fakturan kan vi ansöka om utbetalning direkt från Skatteverket.

Vill du veta mer om hur skattereduktion för rot eller grön teknik fungerar så fråga oss gärna eller läs mer hos skatteverket.

Kontakt

Fyll i fälten nedan. Vi återkommer snarast!