Om Ottosson

Vi bygger sedan 1904

1904 startade Carl Robert Ottosson Hovmantorps första byggfirma. Bolaget växte snabbt och blev den största byggfirman på orten med sina 20 anställda. Efter Carl Robert Ottosson, tog sonen Ragnar Ottosson över och bolaget växte sig utanför Hovmantorps gränser. 

Idag ligger huvudkontoret i Växjö och bolaget drivs av tredje och fjärde generationen Ottosson. Lennart Ottosson är verksam som byggmästare och Carl Ottosson som VD. Även bland övriga medarbetare, som nu hunnit bli hundra till antalet, finns det flera som tillhör både tredje och fjärde generationen. 

Mycket har förändrat sig sedan 1904. Handslag har bytts mot offentlig upphandling och mycket fokus läggs på miljö och hållbarhet. Men kärnan i verksamheten är alltjämt densamma. Det är fortfarande hög kvalité, den lokala anknytningen och medarbetarna som gör Ottosson Bygg till en stark samarbetspartner. 

Nybyggnation, renovering, ombyggnad, tillbyggnad eller underhåll. Inget är för stort eller för litet!

Hovmantorps kommunhus, byggt av Ottosson Bygg omkring 1900.

Marknad

Vårt kundsegment består av stat och kommun, bostadsrättsföreningar, industri, fastighetsbolag samt privatkunder.
Nedan finner du ett urval av våra återkommande kunder.