Alla sorters
bygguppdrag

Vi lyssnar,
och bygger

Vi utför alla typer av bygguppdrag från såväl privatpersoner som företagskunder i sydöstra Sverige.

Alla uppdrag

Nybyggnation, renovering, ombyggnad, tillbyggnad eller underhåll. Inget är för stort eller för litet.

Kvalitet

Alla uppdrag utförs med välutbildad personal och med kvalitet och miljö i fokus. Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 14 001 och SS-EN ISO 9001.

Lokal anknytning

Personalen bor och arbetar lokalt. Miljösmarta och insatta personer finns kvar även efter det att jobbet är utfört.

Entreprenad

Från små tillbyggnader, till skolor, offentliga lokaler och flerbostadshus. Vi utför i princip alla sorters entreprenader.

Byggservice

Vi är lätta att nå och har nära kontakt med våra kunder. Inte sällan handlar det om akuta åtgärder som måste fixas snabbt.

Bostadsrättsförening

Planering och genomförande av yttre underhåll är en av de viktigaste uppgifterna i en bostadsrättsförenings verksamhet. Om det löpande underhållet eftersätts finns risk för skador och återställandet kan därtill bli betydligt mer kostsamt.

Rotarbete

Som rotarbete räknas arbete som utförs på småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter som ägs av den som begär skattereduktionen.

Har du en fråga?

Privatperson eller företag?  Du är alltid välkomna att ringa oss. Vi lägger en lapp på bordet till rätt person.

Referenser

Våra kunder är den bärande balken i verksamheten. Här är några vänliga ord från våra kunder.

"Som hyresvärd är det viktigt för oss att våra hyresgäster blir väl bemötta, att arbetet utförs professionellt och på utsatt tid. Av Ottosson Bygg får vi allt det vi förväntar oss. De är alltid trevliga, pålitliga och har en hög servicegrad!"
Marita Merbom
Förvaltare
"Att kunna anlita lokalt för Kongamek är viktigt då hållbarheten är i fokus för allt vi gör. Förutom närheten till Ottosson Bygg så får vi förslag på lösningar och material som har låg miljöpåverkan. "

Tony Engberg
Kvalite & Miljö Chef
"Det är alltid smidigt att arbeta tillsammans med Ottosson Bygg. Även när det blir omfattande ändringar under projektets gång. Ottosson Bygg håller vad de lovat och levererar i tid."


Ulrik Rosklint
Affärsenhetschef