Kvalitet & Miljö

Ottosson Bygg har varit ISO-certifierade sedan 2005. Idag är vi certifierade enligt ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning. 

ISO-certifiering

ISO är ett internationellt standardiseringsorgan som idag använd av företag och organisationer runt om i världen. En ISO-certifiering har som syfte att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. För att bli certifierad krävs att verksamheten uppfyller kraven i den aktuella standarden. Årliga revisioner säkerställer att kraven i standarden upprätthålls. 

 

ISO 9001

Standarden ISO 9001 är världens mest kända kvalitetsstandard. En verksamhet som uppfyller kraven i ISO 9001 är produktiv och kostnadseffektiv, får färre reklamationer och har nöjdare kunder.

ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för certifiering på området miljö. Certifieringen bidrar till att effektivisera miljöarbetet och minska verksamhetens miljöpåverkan.

 

Verksamhetspolicy

Ottosson Bygg ska vara kända för att ha rätt kvalité på sina produkter och tjänster och genom detta ha nöjda kunder. 

Alla Medarbetare ska engageras och utbildas för att bibehålla och öka sin kompetens, vilket är helt avgörande för att våra kvalitetsmål ska kunna uppnås och för att vi ska kunna säkra vår konkurrenskraft och fortsatta utveckling. Medarbetarna ska informeras och engageras för att aktivt ta del av miljöarbetet. 

Vi ska kontinuerligt etablera mätbara mål för kvalitets- och miljöarbetet. Målen ska vara kända av alla och vi ska styra mot dessa mål. Vi ska se till att alltid “göra rätt från början”. Varje anställd är ansvarig för att det egna arbetet är av rätt kvalité och att fastställda regler följs. Vi ska aktivt söka efter tekniska och administrativa lösningar vilka skapar möjligheter till kontinuerliga kvalitetsförbättringar som är grunden för vår strävan mot 0-felsleveranser. 

Vi ska på ett effektivt sätt arbeta för säkerhet, hälsa och miljö. Vi ska uppfylla gällande lagstiftning och uppställda krav samt samarbeta med myndigheter. Tillsammans med våra leverantörer och kunder ska vi främja produkter som har låg miljöbelastning vid tillverkning och slutförbrukning. Företaget ska verka för att i sin verksamhet ständigt minska negativ miljöpåverkan. Vi ska hushålla med naturtillgångar i verksamheten.