Affärsidé

”Vi gör allt från att byta dörr hos Svensson till att bygga skolor och värmeverk”

Eva Ottosson, miljö- och personalansvarig

Ottosson Bygg AB utför alla typer av bygguppdrag från såväl privatpersoner till offentlig marknad i sydöstra Sverige. Alla uppdrag utförs med välutbildad personal med kvalitet och miljö i fokus.

Ottossons styrka är den lokala anknytningen. Personalen både bor och arbetar lokalt vilket bidrar till korta inställelsestider med låg miljöpåverkan och tryggheten i att dessa finns kvar även efter det att jobbet är utfört.

Nybyggnation, renovering, ombyggnad, tillbyggnad eller underhåll. Inget är för stort eller för litet.

Carl Ottosson, VD