GDPR

Integritetspolicy. Senaste rev. 2018-05-24

Vi på Ottosson Bygg AB sätter stor vikt vid din personliga integritet och har därför tagit fram en
integritetspolicy för att förklara vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan
utöva dina rättigheter. Vår integritetspolicy gäller för all Ottosson Bygg AB´s hantering av
personuppgifter från kunder och leverantörer.

Sammandrag av vår integritetspolicy:
Enligt lag får vi samla in begränsad information om dig i syfte att förbättra våra tjänster.
Ottosson Bygg AB följer nedanstående riktlinjer för att skydda din integritet i samband med
detta.

• Vi ser till att all information lagras säkert.
• Vi raderar all information som vi inte längre har användning för.
• Vi använder inte information till något annat än vad vi anger.
• Vi säljer ingen information till tredje part.
• Vi ser löpande över vår integritetspolicy för att förbättra den och öka din säkerhet.

1. Insamling av information.
All information vi lagrar om dig är den du gett oss när du bett oss lämna dig en offert eller vi
utfört ett arbete åt dig. Har vi utfört ett arbete hos dig sparar vi dina personuppgifter, ritningar
och övriga handlingar i 10 år, för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Om du önskar
kan vi spara dem ytterligare under en begränsad tid. Vid enbart offertförfrågan sparar vi
uppgifterna i ca. två år om du inte önskat annat. Vi använder inga cookies på vår hemsida.

2. Vid rekrytering.
Om du söker en tjänst eller skickar en spontanansökan lagrar vi informationen i ca. ett år.

3. Informationssäkerhet.
Ottosson Bygg AB är noga med säkerheten runt personlig information. Samtliga personuppgifter
behandlas på ett sätt som uppfyller de krav som enligt lag ställs på säker behandling av
personuppgifter.

4. Tillgång till information.
Du har alltid rätt att begära ut informationen vi har lagrad om dig. Du kan göra detta genom att
kontakta oss på info@ottossonbygg.se. Vi ser till att du får en kopia på informationen vi har om
dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet.

5. Korrigering och borttagning av information.
Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi
kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du
vid något tillfälle inte vill att Ottosson Bygg AB längre lagrar din information, vänligen kontakta
oss så raderar vi den.

6. Uppdateringar av integritetspolicyn.
Vi kommer att uppdatera vår integritetspolicy och se över innehållet löpande för att ständigt
förbättra den. Rättigheter som anges här kommer inte att minska, men vi förbehåller oss rätten
att göra ändringar i denna policy utan att aktivt kontakta dig. Besök gärna denna sida regelbundet
för att hålla dig uppdaterad.

Om du har ytterligare frågor om Ottosson Bygg AB:s lagring och hantering av information,
vänligen kontakta oss.